Българска Коледа

За 1111поредна година ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА осъществи благородната си мисия КИРОВСКА КОЛЕДА  под наслов „Деца помагат на деца“. Събраната сума тази година беше предназначена за ИВАН. Вълнуващата среща се проведе на 18.12.2015 г. с Павлина Радкова (майка
на Иван ) и представителите на ПГЕА, които връчиха събраната сума в размер на 1000 лева. Весела Коледа, здрава и щастлива Нова Година пожелаха децата на Иван, а за себе си  здраве, късмет и да даряват повече  усмивки!

USA