ВКБООН


Върховният комисариат на ООН за бежанците (съкратено: ВКБООН; на англииски.: UnitedNationsHighCommissionerforRefugees (UNHCR)) е агенция на Организация на обединените нации, която ръководи и координира дейностите за международна закрила и социалното подпомагане на бежанците, два пъти носител на нобелова награда за мир за 1945 г. и 1981 г.

Начало За повече информация
USA