Други

В сайтът си Кооперативна социална отговорност е публикувал списък на неправителствени сдружения за подпомагане и фондации:

Начало Списък на хуманитарни организации и фондации
USA