Кооперация за подпомагане и взаимопомощ навсякъде(CARE)

CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) е организация, посветена на борбата с бедността в световен мащаб. Организацията води усилия за подобряване на основното образование, предотвратяване на разпространението на болестите, увеличаване на достъпа до чиста вода и канализация, разширяване на икономическите възможности и защита на природните ресурси. CARE предоставя също спешна помощ за война и природни бедствия
USA