Международен закон за хуманитарната помощ

9781571052667

Международно хуманитарно право (МХП) е законът, който регламентира поведението на въоръжен конфликт. Тя е клон на международното право, който се стреми да ограничи последиците от въоръжен конфликт чрез защита на лица, които не участват във военни действия, и чрез ограничаване и регулиране на средствата и методите за водене на война. МХП е вдъхновен от съображения за хуманност и смекчаването на човешкото страдание. То се състои от набор от правила, установени с договор или по поръчка, който има за цел да защити хората и имуществото / обекти, които са (или могат да бъдат), засегнати от въоръжени конфликти и ограничава правата на страните в конфликта да се използват методи и средства за водене на война по техен избор.

Начало За повече информация
USA