МНО

Международни неправителствени организации за разлика от правителствените организации, не се създават на основата на междудържавен (междуправителствен) договор. Те са международни обединения, включващи национални съюзи и асоциации, обществени организации, а също така и физически лица от различни държави, създадени с цел да осъществяват международно сътрудничество в политическата, икономическата и научно-техническат области, както и в областта на религията и спорта. Международните неправителствени организации имат свой устав, който не е международен договор. Осъществяват своята дейност в повече от две държави. Целите, които си поставят имат международен характер. Членският състав е интернационален. Неправителствените организации имат своя структура – често управителен съвет и секретариат, както и самостоятелно финансиране.

  • International Development NGOs
  • Disaster Relief & Humanitarian NGOs
  • Peace & Human Rights NGOs
  • Conservation NGOs
  • Child Sponsorship Organizations
Начало 100 най-известни НО
USA