Образователно подпомагане

Образователната благотворителност помага на ученици от всяка възрастова група, от предучилищна възраст до завършване на училище и извън него. Някои служат като образователни институции, като се съсредоточават върху образованието правейки го по-достъпно и ефективно.

  • Private Elementary, Jr. High, and High Schools
  • Universities and Colleges
  • Scholarship and financial aid services
  • School Reform and Experimental Education
  • Support for students, teachers, and parents
Начало
USA