Подпомагане на околната среда

Благотворителността в опазване на околната среда е начини за насърчаване на опазването и устойчивото развитие на околната среда. Двете основни подгрупи за този вид благотворителност са:

  • Environmental Conservation & Protection
  • Parks and Nature Centers
Начало
USA