Посланик на добра воля

Посланик на добра воля е публична личност, която използва своята известност и влияние за благотворителни дейности, насочени към решаването на значими обществени проблеми в регионален и световен мащаб.

За тази длъжност се привличат известни хора на изкуството , писатели, учени, лауреати на Нобелова награда , членове на монархически династии, политици и общественици, бизнесмени, спортисти, лауреатки от конкурси за красота. Благодарение на повишения медиен интерес към тях, посланиците на добра воля спомагат за привличане на внимание и събиране на средства за каузи като зачитането на човешките права , събиране на хуманитарни помощи , преодоляването на глада  и недохранването в световен мащаб, превенция  на различни болести и др.

Начало За повече информация
USA