Правителствена хуманитарна помощ

Официална помощ за развитие (ОПР) е термин, въведен от Комитета за подпомагане на развитието (КПР) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за измерване на помощ. Официална помощ : Потоците, които отговарят на условията за допустимост за включване в официалната помощ за развитие (ОПР)

От Европейския съюз страните заедно са дали $ 70,73 милиарда и институциите на ЕС, които са дали нови 15 930 000 000 $.

Начало За повече информация
USA