Световна продоволствена програма(WFP)

Световна продоволствена програма (WFP)
Тази организация е част от системата на ООН и е най-голямата хуманитарна агенция  за борба с глада в света. Всяка година, СПП достига 90 милиона души с хранителна помощ в 80 страни. През 2012 г.  СПП дава 53 процента от световната продоволствена помощ и разпределя  3,5 милиона тона храна.
USA