Фондация “ Димитър Бербатов“

Berbatov2Фондация „Димитър Бербатов“ е основана с учредителен акт на дарение от 7 април 2008 г. от Димитър Бербатов. Фондацията се управлява от директор и Съвет. Управляващ директор на Фондация „Димитър Бербатов“ и председател на Съвета на фондацията е Димитрина Ходжева.

Основната мисия на фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация. От декември 2009 г. Фондация „Димитър Бербатов“ е член на Българския дарителски форум.

Първият собствен проект на Фондация „Димитър Бербатов“ е „Награди за успелите деца на България“. По този проект фондацията ежегодно отличава деца в ученическа възраст за годишните им постижения в областта на изкуствата, науката и спорта.

„Активни и здрави“ е програма по съвместна идея на „Данон Сердика“ и Фондация „Димитър Бербатов“. Целта ѝ е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. По тази програма се изграждат и реконструират съоръжения за спорт в училищата.

Начало За повече информация
USA