Хуманизъм

„Помнете своята човечност и забравете останалото.“                           Алберт Айнщайн

Хуманизмът в най-общ смисъл е проява на любов към човека, човеколюбие, човечност и т.н. От понятието произхождат понятия като хуманитаристика, хуманни науки, хуманност.

Начало

 

 

USA