Хуманитаризъм

Хуманитаризмът, в най-общата си форма, е вид етика, изразяваща се в раздаването на добросърдечност, доброжелателство и съчувствие без разграничаване на получателите ѝ. Друга съществена черта е, че не трябва да се показва пристрастност към пострадалите или малтретираните на базата на техния пол; сексуална ориентация; племенна, кастова, религиозна или национална принадлежност.

Начало За повече информация

 

 

USA